Coursera Mentor for Machine Learning

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/8B6SRMRHPV2Z

https://www.coursera.org/learn/machine-learning

 

[Edited 10.02.2018. – Added Coursera Community Accomplishment: Coursera Mentor – 1 Month]

1_Month

 

Advertisements

Heroes of Deep Learning

1. Andrew Ng interviews Geoffrey Hinton

 

2. Andrew Ng interviews Ian Goodfellow

 

3. Andrew Ng interviews Yoshua Bengio

 

4. Andrew Ng interviews Pieter Abbeel

 

5. Andrew Ng interviews Head of Baidu Research, Yuanqing Lin

 

6. Andrew Ng interviews Andrej Karpathy

 

7. Andrew Ng interviews Director of AI Research at Apple, Ruslan Salakhutdinov

Множење помоћу линија

Множење помоћу линија је метод веома популаран на интернету, такође познат под називима јапанско множење, кинеско множење, индијско множење, мајанско множење итсл. На сљедећем видеу можете видјети како се множе два броја овим методом. Мислим да видео све говори сам за себе и да додатно објашњење није потребно.

 

Провео сам мало истраживање и слиједећи изворе на интернету открио да је овај метод први пут постављен на интернет у видео облику 15.11.2006. Можете погледати оригиналан видео на сљедећем линку:

http://www.metacafe.com/watch/296904/easy_graphical_multiplication_trick/

Овај метод је веома користан при поучавању дјеце млађег узраста множењу природних (цијелих) бројева али није баш користан код множења великих бројева. Метод је базиран на дистрибутивности множења према сабирању:

21*13 = (2*10+1)*(1*10+3) = 2*1*100+(2*3*10+1*1*10)+1*3 = 273.

Поред свог уложеног времена и труда, нисам успио да пронађем када је се и гдје, овај метод први пут појавио. Врло је могуће да је овај забавни трик осмислио неко у новије вријеме да учини дјеци математику лакшом и занимљивијом и да је његово прво појављивање на интернету и уопште управо на претходном видео линку из 2006. године. То потврђује и један од коментара на сљедећи видео, са популарног youtube канала Vihart:

Screenshot_2017-12-05_22-12-53

У недостатку других извора, ако узмемо овај коментар и приче које круже интернетом за озбиљно, најзаслуженији назив за овај метод је – кинеско множење! 😀

Top 10 Rated AI Movies

In this notebook, we will list the Top 10 rated AI movies based on their rating. We will modify and use Bayesian average method for calculating the rating for each movie with tag „artificial intelligence“ from average rating, number of user ratings and tag relevance score. Movies are rated and tagged by users of MovieLens website.

Jupyter Notebook 

This is a list of the top 10 rated movies tagged with „artificial intelligence“.

1 Matrix, The (1999) http://www.imdb.com/title/tt133093
2 Blade Runner (1982) http://www.imdb.com/title/tt83658
3 WALL·E (2008) http://www.imdb.com/title/tt910970
4 Moon (2009) http://www.imdb.com/title/tt1182345
5 2001: A Space Odyssey (1968) http://www.imdb.com/title/tt62622
6 Terminator 2: Judgment Day (1991) http://www.imdb.com/title/tt103064
7 Terminator, The (1984) http://www.imdb.com/title/tt88247
8 Ghost in the Shell (Kôkaku kidôtai) (1995) http://www.imdb.com/title/tt113568
9 Interstellar (2014) http://www.imdb.com/title/tt816692
10 Her (2013) http://www.imdb.com/title/tt1798709

This is a list of the top 10 rated AI movies that are not so famous and you (probably) have not seen them.

1. Her (2013)

2. Chappie (2015)

3. Automata (2014)

4. Colossus: The Forbin Project (1970)

5. The Machine (2013)

6. I, Robot (2004)

7. Transcendence (2014)

8. A.I. Artificial Intelligence (2001)

9. Short Circuit (1986)

10. Bicentennial Man (1999)

Andrew Ng: AI is the New Electricity

With so much information now online, a strong work ethic and growth mindset, even more than knowledge, predicts your future success.

– Andrew Ng –

Devin Coldewey talks to Andrew Ng about what makes an AI-first company, his vision for an AI-powered society, and the transformation of education.

Nick Bostrom vs Grady Booch (A.K.A. Elon Musk vs Mark Zuckerberg)

Nick Bostrom: What happens when ours computers get smarter than we are?

Artificial intelligence is getting smarter by leaps and bounds — within this century, research suggests, a computer AI could be as „smart“ as a human being. And then, says Nick Bostrom, it will overtake us: „Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make.“ A philosopher and technologist, Bostrom asks us to think hard about the world we’re building right now, driven by thinking machines. Will our smart machines help to preserve humanity and our values — or will they have values of their own?

Ник Бостром: Шта ће се десити кад наши компјутери постану паметнији од нас?

Вештачка интелигенција напредује крупним корацима. У овом веку, кажу научници, компјутерска вештачка интелигенција могла би бити „паметна“ као човек. А онда ће нас, каже Ник Бостром, претећи: „Машинска интелигенција је последњи изум који ће човечанство морати да направи.“ Филозоф и технолог, Бостром нас моли да добро размислимо о свету који тренутно градимо и којим управљају мислеће машине. Да ли ће наше паметне машине помоћи да се очува човечанство и наше вредности – или ће имати своје сопствене вредности?

 

Grady Booch: Don’t fear superintelligent AI

New tech spawns new anxieties, says scientist and philosopher Grady Booch, but we don’t need to be afraid an all-powerful, unfeeling AI. Booch allays our worst (sci-fi induced) fears about superintelligent computers by explaining how we’ll teach, not program, them to share our human values. Rather than worry about an unlikely existential threat, he urges us to consider how artificial intelligence will enhance human life.

Грејди Буч: Не плашите се суперинтелигентне вештачке интелигенције

Нова технологија ствара нове неспокоје, каже научник и филозоф Грејди Буч, али не би требало да стрепимо од свемоћне, безосећајне вештачке интелигенције. Буч ублажава наше најгоре страхове (узроковане научном фантастиком) о суперинтелигентним компјутерима тако што нам објашњава како ћемо их подучавати, а не програмирати, да деле наше вредности. Уместо да се плашимо мало вероватне егзистенцијалне претње, тера нас да размислимо како ће вештачка интелигенција да унапреди људски живот.